Opremili smo peti STARBUCKS U Srbiji ,Tri lista duvana na uglu Kneza Milosa I Kralja Aleksandra u Beogradu.