Opremili smo novu poslovnu zgradu prema zahevima klijenata, a u skladu sa modernim trendovima i dizajnom poslovnih objekata.


Opremili smo peti STARBUCKS U Srbiji ,Tri lista duvana na uglu Kneza Milosa I Kralja Aleksandra u Beogradu.