Posebni brojevi finansijama i komercijali

Od 15. aprila veći broj telefonskih linija u sedištu kompanije u Novom Sadu

U sedištu kompanije Chigo Contract u Graničarskoj ulici br. 15 u Novom Sadu, od 15. aprila su u upotrebi novi – dodatni brojevi telefona, i to:

Finansije:           021 2100 382

Komercijala:       021 2100 383

Postojeći telefonski broj 021 446 505 koristi se kao centrala i za telefax, dok broj 021 446 515 više nije u upotrebi.